FANDOM


Azathoth "Nükleer Kaos" ve "İblis Sultanı" gibi isimleride bulunan H.P Lovecraft'ın yarattığı kurgusal bir  

varlıktır. Dış Tanrılardan olan Azathoth, evrenin yaratılışından beri bulunan ölümsüz ve çok tehlikeli bir tanrıdır. Çocuğu olan Nyarlathotep Azathoth gibi kaosu simgeler ve lakabı "Sürüngen Kaos"'tur. Bazı rivayetlere göre Nyarlathotep Azathoth'un kendisinden ayrılan ruh parçasıdır. 

Evrenin merkezinde taht kurmuş Azathoth'u sakinleştirmek için diğer tanrılar genelde onun etrafında daire oluşturup dans eder, şarkı söylerler. Nyarlathotep bir bakımada Azathoth'un emirlerini haber eden onun avatarıdır.